Europa sett gjennom et barns øyne

Hvordan er det egentlig å være Musa og leve hele livet sitt i Tyskland som Libaneser, for plutselig å bli deportert fordi familien hans i virkeligheten er fra Tyrkia? Hvordan er det å være en 9 år gammel jente i Lisboa hvis far er arbeidsledig og ikke har råd til å betale regningene deres lenger?